Rødder fra Brigadegården
ubik.dk
Find os på Facebook:

Forsiden Rødder fra Brigadegården

Universitetet KUA - Njalsgade

 
KUA, Københavns Universitet Amager, bygningskompleks, der huser Københavns Universitets Søndre Campus. KUA blev opført 1972-79 på Amager Fælled til midlertidig at huse størstedelen af Københavns Universitets humanistiske fag. Løsningen blev efterhånden permanent, og i 1997 vandt arkitektfirmaet KHR AS arkitekter en konkurrence om et nyt og større universitetsbyggeri på området.

I 2002 stod første fase klar til indflytning. Det nymodernistiske byggeri består af en række høje seksetagers længehuse med lyse naturstensfacader i travertin. Byggeriet blev placeret tæt ved det gamle KUA langs en kanal, der indgår i det nyanlagte kanalsystem, som forbinder Ørestads bykvarterer. I forbindelse med anden og tredje etape af det nye universitetsbyggeri blev det gamle KUAs bygninger, der var tegnet af Eva og Nils Koppel, delvist revet ned og nye længer bygget på det eksisterende fundament. Bag de sidste etaper står arkitektfirmaet Arkitema A/S sammen med ingeniørerne EKJ A/S og Balslev A/S samt landskabsarkitekten Svend Kierkegaard A/S. Anden etape ventes at være afsluttet i 2013, mens tredje etape ventes indflytningsklar i 2015. Søndre Campus vil da rumme Det Humanistiske Fakultet, Det Juridiske Fakultet, Det Teologiske Fakultet samt en mindre del af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet.
(Klippet fra http://www.denstoredanske.dk)
 

 


     
     
     
     

Det gamle KUA

Fælleden ved haverne Faste Batteri 1980
Min mor, bror og mig (i barnevognen) 1968
Min far, bror og mig (i barnevognen) 1968

Landskabet ændrer sig

     
     
     

 

Christianshavns Voldanlæg med Stadsgraven anlagdes i flere omgange fra 1618 og havde i det store og hele sit nuværende udseende omkring 1791. I 1880’erne påbegyndtes så opfyldningen af det der i dag kaldes Ny Tøjhusgrunden og omkring 1910 var Ny Tøjhusgrunden fuldt udbygget til militære forsyningsformål.
I starten af 1900 udvidedes Københavns Kommune , og kvarteret, der i dag er kendt som Islands Brygge, tog form, takket være meget omfattende opfyldninger. Amager Boulevard anlagdes, i årene 1903-06 samtidig med bygningen af den første "rigtige" Langebro.
I 1972 begyndte man at bygge KUA på et område, som historisk var militært øvelsesområde. Blandt andet stod der i Njalsgade betonbunkere, som man måtte sprænge væk, så solide var de.
Billedet tv. er venligst udlånt af www.grandts.dk - som har en masse historiske billeder fra Amager, blandt andet Islands Brygge.


Faste Batteri

Det Faste Batteri på Amager indgik ikke i Københavns befæstning, men blev benyttet til øvelsesskydning og til at prøveskyde nyerhvervede kanoner. Det blev opført i 1765 - 1770 og var omgivet af en vandfyldt grav på alle sider. Nord for batteriet blev der indrettet et trekantet forværk.
I 1880-erne blev blev der opført endnu et batteri (Ny Batteri) til brug for Fæstningsartilleriregimentet, fordi afprøvning og indskydning af det nye artilleri til de nye befæstningsanlæg ikke kunne overkommes på det oprindelige batteri. Endvidere havde Sø Etaten et antal standpladser til øvelsesskydninger øst for batteriet.
Der er i dag ikke meget tilbage af batteriet. Ved anlægget af DSB's forbindelsesspor til Amagerbanen mellem Langebro og Amagerbrogade omkring 1906 blev forværket afskåret fra selve batteriet og ved anlæggelse af Artillerivej, også i 1906, blev det nordvestlige hjørne af batteriet afgravet, og i begyndelsen af 1950-erne opfyldte man størsteparten af voldgravene, hvoraf kun de nordøstlige dele er bevaret.
Faste Batteri blev nedlagt i 1947. I dag er dele af det oprindelige batteri delvis bevaret, mens marinens batteri er næsten fuldstændig sløjfet, og Ny Batteri er delvis sløjfet.

Links:

http://www.grandts.dk/Amager/Amager.htm

Hvis du har billeder du har lyst til at er dele, eller kommentarer til de billeder der er på siden er du velkommen til at skrive til mig: Min email: nrj@ubik.dk