Rødder fra Brigadegården
ubik.dk
Find os på Facebook:

Forsiden Rødder fra Brigadegården

Haveforeningen Faste Batteri

Folder fra 1990 - klik for at læse den

Haveforeningen 1981. I dag ligger her Ørestads Boulevard hvor de står. Til venstre har skolen udviddet og til højre ligger metrostationen ved det gamle universitet. I dag er der kun en lille del tilbage af de oprindelige haver.
Januar 2013 ser der sådan ud samme sted.

I 1980 fik mine forældre deres første have, som lå bagerst i forhold til fælleden. Man kunne dengang gå bagom via universitetets p-plads. Min far byggede det lille hus af europapaller, resten kunne man hente på trælasten "Hammer & Søn" som lå på hjørnet af Njalsgade og Amager Fælledvej. I dag er det stykke af fælleden ændret meget. Har går i dag metrospor, faktisk lige her går den over til højbane. I baggrunden til højre ligger i dag DR-byen.
Da man påbegyndte Metroen og Ørestad i 90erne blev nogle af haverne nedlagt, deriblandt min forældres, der fik en ny have. Der gik dog ikke mange år inden at man skulle udvidde skolen.

Den første have blev overtaget af mine forældre i 1980. Min far skaffede Euro-paller, som han brugte til at bygge huset med.

I baggrunden ses Amager Fælledvej, Sundholm og Hørgården.
 
Indgangen lå førhen fra Artillerivej ved Politiskolen - 1980 På bagsiden af haverne kunne man gå ind via KUA's p-plads - 1980. Det er Tom Fugl i den røde trøje. Bagsiden med indgang fra fælleden. Stien var altid oversvømmet om vinteren - april 1981


1995-2005

Da man skulle til at bygge Metro og planlagde det ny KUA samt beboelsesejendomme, blev haverne reduceret til under 40%. Samtidig var der planer om at udvidde Skolen ved Artillerivej. Så i 1995 købte mine forældre en have i den "enklave" der for en stund blev bevaret. Da min far gik bort i 1999, havde min mor den nogle år, men gnisten til at være i haven var tilsidst væk og hun foretrak det hyggelige selskab i nærområdet ved Brigadegården.

 
 
 
 
 
 
 I dag (januar 2013) er det  sidste rest af haverne. Dollarstreet er dog stadig intakt.
Njalsgade 1968. Min far, storebror og jeg er såmænd også med.
Njalsgade 1968. Min mor, storebror og vrælemaskinen.
 
 
 Fælleden 2012 - Haverne i baggrunden til venstre
Njalsgade 2012 - samme sted som ovenstående
Njalsgade 2012 - samme sted som ovenstående 

 

På dette billede (tv.) taget fra Amagerfælledevej i 1920 ser man til venstre i billedet Njalsgade og kan lige skimte at der mellem træerne i dag ville stå KUA bygningerne.

I dag (th.) står bygningerne og venter på snart at blive revet ned.

Christianshavns Voldanlæg med Stadsgraven anlagdes i flere omgange fra 1618 og havde i det store og hele sit nuværende udseende omkring 1791. I 1880’erne påbegyndtes så opfyldningen af det der i dag kaldes Ny Tøjhusgrunden og omkring 1910 var Ny Tøjhusgrunden fuldt udbygget til militære forsyningsformål.
I starten af 190 udvidedes Københavns Kommune , og kvarteret, der i dag er kendt som Islands Brygge, tog form, takket være meget omfattende opfyldninger. Amager Boulevard anlagdes, i årene 1903-06 samtidig med bygningen af den første "rigtige" Langebro.
I 1970-erne blev de militære aktiviteter på stedet afviklet, der var nogle år EFG Jern og metal, som jeg selv gik på i 1984 og bortset fra Radisson SAS-Hotel og medborgerhuset Gimle lå den store grund indtil 2000 ubenyttet hen.


Fra fællede og militært område til metropol

 
I 1972 begyndte man at bygge KUA på et område, som historisk var militært øvelsesområde. Blandt andet stod der i Njalsgade betonbunkere, som man måtte sprænge væk, så solide var de.
Billedet er venligst udlånt af www.grandts.dk - som har en masse historiske billeder fra Amager, blandt andet Islands Brygge.
  I 2012 er området væsentligt forandret og meget nyt byggeri er skudt op. Den blå bygning midt i det hele, er DR's koncertsal og Dr byen ligger i dag, hvor Sundby Boldklub havde fodboldanlæg lige overfor Hørgården, som tillige har fået lidt tilbygning.
Billedet stammer fra "By og Havn"


Et billede taget over området fra det nye Tiegenskollegie januar 2013.

Njalsgade 2012 Njalsgade 2012 Bygningen står hvor bagsiden af haverne lå Og som krølle på halen, lå "Langbakken" hvor metrostationen i dag ligger

 

Du kan se flere billeder fra bla. bryggen og Uni på min Sundby side

Ligeledes kan du se en masse billeder, og få historisk pespektiv på Jørgen Grandts hjemmesider