Sundby - Rødder fra Brigadegården
ubik.dk
Find os på Facebook:

Forsiden Rødder fra Brigadegården

Posten
Ved Amager Fælledvej / Njalsgade
Billederne er beskyttet af loven om ophavsret.

 
Det nyopførte garageanlæg tages i brug 1. juni 1920 - Amager Fælledvej 42

Bladet er udgivet af Post Danmark (overchauffør Niels Bomholdt Rasmussen) og omdelt til medarbejderne. Denne udgave er venligst udlånt af Overmontør Nybro.
Oprindelse/udlån af billeder står angivet i Bladet på side 2.


3 gæve gutter:
Overmontør Jørgen Nybro Jensen, Uffe B. Madsen og Flemming Hansen


Billeder taget af Flemming Lamberth 2002.
Billederne tilhører SULFO - Sundby Lokalhistoriske Forening og er gengivet med tilladelse.

Efter Posten flyttede ud var der et stykke tid autoværksteder Og bilforhandlere    
    Langt fra fordums storhed  
Sidste mand lukker og låser Vist ved at være lukketid    
 


Billeder taget af NRJ 2013

Billeder taget af NRJ 2012

okt. 2012
Postens bygninger set fra det nye KUA 28. november 2012
okt. 2012


August 2012

Oktober 2012:


Nyt og gammelt fra Brigadegården på Amager. Gamle fotos fra gården og Sundby, samt lidt røverhistorier