Sundby - Rødder fra Brigadegården
ubik.dk
Find os på Facebook:

Forsiden Rødder fra Brigadegården
Siden er under opdatering - De fleste billeder kan man klikke på og se i stor størrelse.
Det nedslidte bykvarter omkring Sundholmsvej får ny identitet baseret på bæredygtighed og byliv.

Sundholmskvarteret har sit navn fra den over 100 år gamle institution Sundholm.

Oprindelig husede bygningerne en arbejdsanstalt for fattige og hjemløse, men i dag fungerer stedet som herbergscenter og plejekollektiv for psykisk syge og misbrugere. Som en selvstændig enklave i områdets vestlige spids har institutionen i høj grad sat sit præg på området og givet det et dårligt omdømme.

Kvarteret skæres desuden igennem fra øst til vest af Sundholmsvej, der i myldretiden fungerer som en relativt trafikeret aflastning for Amagerbrogade. Ikke de ideelle forhold for et mangfoldigt byliv. (fra dac.dk)

Sundbyvester Skole -Sverigesgade - Hørgården og Sundholm - Posten - Billeder fra Dagøgade

Special sider: Posten Ved Amager Fælledvej / Njalsgade Udsigt fra Peder Lykke Højhuset KUA - Før og nuPå hjørnet af Sundholmsvej og Brigadevej ligger ejendommen Femkløveret, opført 1913 Pæne ejendomme i solskin og den "nye" Sundholmsvej med fartbegrænsning. Flot nyrenoveret ejendom. Kornblomstvej/Øselsgade
Sundholmvej 57, flot restaureret Sundholmsvej ved Telemarksgade/Brydes Alle Kurlandsgade Sundholmsvej ved Tingvej
Cafe Sundbyvester ved Skotlandsgade Gavlmaleri Cafe Lystig Cafe Tingkroen
Sundholm Aktivitet på Sundholm Sundholm  


Skotlands Plads
       

Nye tider

Sundholmskvarterets dårlige image skal nu forsøges ændret med et områdeløft.

Området er plaget af meget kriminalitet og uro og mangler sammenhold og fælles identitet. Der er få foreninger og aktiviteter, en nedslidt boligmasse og dårlige forbindelser på tværs af området.

Kvarteret skal revitaliseres med omdannelse af ubrugte byrum og understøttende aktiviteter, der kan skabe byliv i kvarteret.

Sundholmkvarteret grænser op til Øresundsvejkvarteret, som ligeledes har gennemgået et områdeløft. Her bygges inden for de næste par år et musiktorv og et børnekulturhus. Mod vest grænser kvarteret op til Ørestad Nord med DR Byen, kollegieboliger og universitetsbyggerier. Mod nord ligger Holmbladsgadekvarteret, som også er et kvarterløftsprojekt med institutioner som kvarterhuset, kultur- og idrætshuset Prismen og Det Maritime ungdomshus ved Amager Strand. Sundholmskvarteret er på den måde kommet til at ligge som den grimme ælling i midten, der ikke har fået nok omsorg i tidens løb. Det skal der ændres på nu.

Sundholmskvarterets strategi har fokus på bæredygtighed og byliv. Nogle projekter vil styrke klimaet i det store perspektiv, da det vil fremme miljøvenlig transport med bedre tilgængelighed, bedre forhold for cykler, cykelvogne og delebiler. Andre projekter styrker biodiversiteten med beplantning og træer, mens andre igen vil styrke klimaet ved materialevalg og regnvandsopsamling.

Men bæredygtigt liv handler ikke kun om miljø og forbrug. Sundholmskvarteret definerer bæredygtighed ud fra tre dimensioner: den miljømæssige, den økonomiske og den sociale dimension. Der skal etableres gode mødesteder i byrummene, der skal skabes tryghed ved en bevidst belysningsstrategi, og kvarteret skal understøtte den eksisterende mangfoldighed.

Der skal skabes gode forbindelser til og fra kvarteret, der viser vej og skaber sammenhæng. Ved at skabe nye, attraktive ruter skal beboerne få indtryk af, at der ikke er særlig langt fra Vesterbro, over Bryggebroen, via Ørestad Nord, gennem Sundholmskvarteret, ad Øresundsvej og ned til Amager Strand.

Der skal etableres en 'tidselrute', hvor man ledes rundt til kvarterets mange historiske og sociokulturelle fikspunkter - en hyggelig omvej, som de lokale kan være stolte af. Der skal etableres alternative ruter for bløde trafikanter og ruter, der viser kvarteret frem - fra byggeforeningshuse, over gavle, til nyere boligkarreer, kreative miljøer og skoler. Hensigten er på den måde at skabe en sammenhængende fortælling om kvarterets mangfoldighed.

En måde at komme mangfoldigheden i møde på er en såkaldt Pixihaveby (små levende grønne anlæg) kan være et socialt bæredygtighedsgreb i kvarteret, hvor der er planer om at etablere et boligområde med over 250 lejligheder og et væld af haver og grønne mødesteder.

Idéen med pixihaverne er at trække ressourcestærke borgere med grønne fingre til en lidt udfordret del af byen, hvor de kommer til at dele nyttehaver med beboere fra de tilstødende områder. Mellem haverne skal lejligheder rejse sig i varierende højder og boligformer - såvel andels- som ejerboliger og almennyttigt byggeri. Alle stueetager skal kunne bruges som butikker, og visionerne for Sundholm Syd sigter også mod masser af byøkologi med jordvarme, drivhusaltaner og taghaver, der kan opsamle regnvand.

Sundholmkvarterets hjemmeside

Solskinsøen Amager - Info fra Wikipedia
     
     
Ølandshus set fra Øselsgården 2012
Kornblomstvej og en smule Sundholmsvej set fra Øselsgården 2012
Brigadevej med sne på
Røsågade i måneskin
Brigadevej og Sverigesgade, byggeforeningshusene 2012
Finlandsgade 2012

Sundbyvester Skole


Sundby Vester Skole er opført 1919, antagelig med samme arkitekt som Amagerbro Skole, hvilket dog ikke er verificeret. I 1991 opstod Amagerfælled Skole som en sammenlægning af Sundbyvester skole og Amagerbro skole.
Se lidt mere på Skolekammeraten
Henrik "Fez" - første skoledag 1967 Jeg tjekker lige skolen sovende i 1968. Storebror, mormor og far er også med 4. klasse
 
 
 
Skolen i 2011
 
April 2012 April 2012 April 2012
Drengenes gymnastiksal er nu kantine Drengenes gymnastiksal er nu kantine Fællesgård med den gamle Amagerbro Skole

 

Sverigesgade

     
     
     
  Se mere Sverigesgade på Grandts.dk  


Hørgården og SundholmJeps, den blev rød Sære lamper Knap så firkantet byggeri
Jeps, den blev rød Med kig til Kornblomstvej Små haver mellem Sundholm og Hørgården
Hørgården Byens bedste "ener-pis" bane Hørgården
Hørgården og Signalgården Gæt selv Hørgården og Signalgården set fra Metro stationen
 
 
 
Før og efter, 1963 og 2013 med kig til Mjøsensgade
 

 
 
 
Brydes Alle - 1969
Samme sted maj 2013
 


 

 

Posten
Ved Amager Fælledvej / Njalsgade

okt. 2012
okt. 2012

Se specialside om Postens lpkaler på Amager Fælledvej her
De fleste billeder er taget i august 2012


 

Billeder fra Dagøgade

 

Med indgang fra Amagerbrogade 64 (overfor Brysselsgade) ligger dette lille bindingsværkshus til minde om en svunden tid. Oprindeligt var der tømmerhandel på et område, der strakte sig ind hvor VIBO ejendommen i dag ligger. Denne bygning indeholdt regnskab og kasse for de handlende.

På Jørgen Grandt's omfattende og spændende sider kan man se historiske foto fra området ved at klikke HER

Links:

http://www.sundbylokalhistorie.dk/

http://www.sundbylokalhistorie.dk/sundby-30-erne-fotos.htm

http://www.grandts.dk/Amager/oesel.htm

http://www.grandts.dk/Amager/Amager.htm

Hvis du har billeder du har lyst til at er dele, eller kommentarer til de billeder der er på siden er du velkommen til at skrive til mig: Min email: nrj@ubik.dk

Nyt og gammelt fra Brigadegården på Amager. Gamle fotos fra gården og Sundby, samt lidt røverhistorier